Przedmiot działalności


Zakres działalności
 

1.    Celem działalności „Słowianina” jest rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie oraz promowanie działalności artystycznej i kulturalnej na terenie swojego działania.
2.    Do zakresu statutowej działalności „Słowianina” należy:
1)    prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej,
2)    organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowywania przez sztukę,
3)    wspieranie i organizowanie amatorskiej twórczości artystycznej,
4)    organizacja imprez kulturalnych i artystycznych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym.
5)    współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi
6)    prowadzenie działalności promocyjnej i wydawniczej
7)    współpraca i wymiana kulturalna krajowa i zagraniczna,
8)    organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży.
3. W ramach swojej statutowej działalności Dom Kultury „Słowianin” może ponadto podejmować działania w zakresie:
1) organizacji zajęć związanych z propagowaniem zdrowego trybu życia, w tym realizacji przedsięwzięć związanych z aktywizacją mieszkańców oraz przeciwdziałaniem patologiom społecznym, alkoholizmowi i narkomanii.
 

„Słowianin” może prowadzić działalność gospodarczą  zgodnie z obowiązującymi przepisami. Środki uzyskane z działalności gospodarczej przeznaczone są na realizację działalności statutowej.


udostępnił: DK Słowianin, wytworzono: 2018/12/18, odpowiedzialny/a: Szymon Kozieł, wprowadził/a: Szymon Kozieł, dnia: 2018/12/19 11:15:29
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Szymon Kozieł 2018/12/19 11:15:29 modyfikacja wartości
Szymon Kozieł 2018/12/18 15:27:15 nowa pozycja