Sprawozdawczość finansowa


  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu         terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę   poza granicą mi Rzeczypospolitej Polskiej (DZ. U. z 2017 r. poz.1911,  Dz. U. z 2018 r. poz. 2471, Dz. U. z 2019 r. poz.589).

Bilans za 2018
DK Słowianin_Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2018
Rachunek za 2018
Sprawozdanie Słowianin 2018

S/BIPJednostkiFiles/file/sprawozdanie_finansowe_2019.pdf

/BIPJednostkiFiles/file/sprawozdanie_finansowe_2020.pdf

/BIPJednostkiFiles/file/sprawozdanie_finansowe_2021.pdf


udostępnił: Szymon Kozieł, wytworzono: 2022/07/19, odpowiedzialny/a: Dariusz Szymański, wprowadził/a: Szymon Kozieł, dnia: 2022/07/19 12:03:10
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Szymon Kozieł 2022/07/19 12:03:10 modyfikacja wartości
Szymon Kozieł 2022/07/19 10:45:57 modyfikacja wartości
Szymon Kozieł 2022/07/19 10:12:38 modyfikacja wartości
Szymon Kozieł 2022/07/19 10:10:52 modyfikacja wartości
Szymon Kozieł 2019/05/21 14:03:55 modyfikacja wartości
Szymon Kozieł 2019/05/21 14:03:11 modyfikacja wartości
Szymon Kozieł 2019/05/21 14:01:24 modyfikacja wartości
Szymon Kozieł 2019/05/20 12:09:04 nowa pozycja