Strona główna


Dom Kultury "Słowianin" jest samorządową instytucja kultury miasta Szczecin. Oferta programowa kierowana jest głównie do mieszkańców miasta. Dom Kultury "Słowianin" może prowadzić działalność na terenie całego kraju oraz poza jego granicami.Adres DK "Słowianin":

ul. Korzeniowskiego 7
70-211 Szczecin

tel. 91 434 56 55
fax. 91 489 03 59

e-mail: biuro@slowianin.org
internet: www.slowianin.org

 

NIP: 852-001-06-93

REGON: 001034320

Konto: PEKAO S.A. II O/Szczecin
78124039271111000040990585

SIEDZIBA TYMCZASOWA
ul. Kolumba 88
70-035, Szczecin 

Sekreteariat / Dyrektor                           lok. 106   |  tel. 91 43 45 655
Księgowość                                            lok. 101b | tel. 91 43 45 661
Kierownik administracyjny                      lok. 101a | tel. 518 812 541
Dział Organizacji i Promocji Wydarzeń  lok. 101c  | tel. 91 43 45 663Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) to urzędowy publikator informacyjny, składający się z ujednoliconego systemu stron publikowanych w sieci teleinformatycznej Internet, na których zostaje udostępniona informacja publiczna. Informacją publiczną jest każda informacja o sprawach publicznych w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej, będąca w posiadaniu jednostek administracji publicznej, która podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonym w Ustawie Sejmu RP z dnia 6 września 2001 (Dz. U. Nr 112.1198 z późń. zm.


udostępnił: DK Słowianin, wytworzono: 2022/07/19, odpowiedzialny/a: Dariusz Szymański, wprowadził/a: Szymon Kozieł, dnia: 2023/07/07 11:08:03
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Szymon Kozieł 2023/07/07 11:08:03 modyfikacja wartości
Szymon Kozieł 2023/07/07 11:02:23 modyfikacja wartości
Szymon Kozieł 2022/07/19 11:55:18 modyfikacja wartości
Szymon Kozieł 2022/07/19 11:54:59 modyfikacja wartości
Szymon Kozieł 2021/06/15 10:09:15 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2020/04/02 16:53:33 modyfikacja wartości
Szymon Kozieł 2019/05/21 14:07:10 modyfikacja wartości
Szymon Kozieł 2019/05/21 14:06:05 modyfikacja wartości
Szymon Kozieł 2019/05/20 12:11:12 modyfikacja wartości
Szymon Kozieł 2018/12/18 15:25:55 nowa pozycja