przejdź do treści

Statut


Decyzja Nr 1/KL/82 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 23 grudnia 1982 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego o nazwie Centrum Kultury Młodzieży „Słowianin”.

 

Uchwała Nr V/43/85 Miejskiej Rady narodowej w Szczecinie z dnia 31 stycznia 1985 r. w sprawie utworzenia Centrum Kultury Młodzieży w Szczecinie.

 

Uchwała Nr XXXII(437) 92 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 21 grudnia 1992 r,  w sprawie ustalenia Statutu Domu Kultury „Słowianin”.

 

Uchwała NR XXIV/308/96 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 24 czerwca 1996 r.  w sprawie przyjęcia Statutu Domu Kultury „Słowianin” w Szczecinie.

 

Uchwała Nr 129/97 Zarządu Miasta Szczecina z dnia 13 marca 1997 r. w sprawie prowadzenia Rejestru Instytucji Kultury: Dom Kultury „Słowianin” otrzymuje numer RIK 1/97.

 

Uchwała Nr XXVII/695/2000 Rady Miasta Szczecina z dnia 24 lipca 2000 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Domu Kultury „Słowianin”  w Szczecinie.

 

Uchwała Nr LIV/1207/02 Rady Miasta Szczecina z dnia 8 lipca 2002 r. w sprawie utworzenia filii Domu Kultury „Słowianin” pod nazwą Klub „Skolwin” z siedzibą przy ul. Stołczyńskiej 163 oraz zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Domowi Kultury „Słowianin”.

 

Uchwała Nr XIII/266/03 Rady Miasta Szczecina z dnia 01 grudnia 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Domowi Kultury „Słowianin”.

 

 

Uchwała Nr XLIX/931/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 9 stycznia 2006 r. w sprawie nadania Statutu Domowi Kultury „Słowianin” w Szczecinie (Dz. Urz. Nr 31 poz. 549).

 

Uchwała Nr XXXIV/869/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 kwietnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Domowi Kultury „Słowianin” w Szczecinie.

 

Uchwała Nr XLVI/1176/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Domowi Kultury „Słowianin”  w Szczecinie.

 

Uchwała Nr XIX/535/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 4 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Domowi Kultury „Słowianin” w Szczecinie.

 

Uchwała Nr XXVIII/799/13 Rady Miasta Szczecin z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania Statutu Domowi Kultury „Słowianin” w Szczecinie.

 

Statut.pdf


udostępnił: DK Słowianin, wytworzono: 2018/12/18, odpowiedzialny/a: Szymon Kozieł, wprowadził/a: Szymon Kozieł, dnia: 2019/05/20 12:17:25
Lista poprzednich wersji:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Szymon Kozieł  2019/05/20 12:17:25  modyfikacja wartości 
Szymon Kozieł  2018/12/18 14:30:52  modyfikacja wartości 
Szymon Kozieł  2018/12/18 14:28:11  modyfikacja wartości 
Szymon Kozieł  2018/12/18 14:26:36  modyfikacja wartości 
Szymon Kozieł  2018/12/18 14:25:39  nowa pozycja