Strona główna


Dom Kultury "Słowianin" jest samorządową instytucja kultury miasta Szczecin. Oferta programowa kierowana jest głównie do mieszkańców miasta. Dom Kultury "Słowianin" może prowadzić działalność na terenie całego kraju oraz poza jego granicami.

Adres DK "Słowianin":
ul. Korzeniowskiego 7
70-211 Szczecin

tel. 91 434 56 55
fax. 91 489 03 59

e-mail: biuro@slowianin.org
internet: www.slowianin.org

NIP: 852-001-06-93

REGON: 001034320

Konto: PEKAO S.A. II O/Szczecin
78124039271111000040990585

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) to urzędowy publikator informacyjny, składający się z ujednoliconego systemu stron publikowanych w sieci teleinformatycznej Internet, na których zostaje udostępniona informacja publiczna. Informacją publiczną jest każda informacja o sprawach publicznych w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej, będąca w posiadaniu jednostek administracji publicznej, która podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonym w Ustawie Sejmu RP z dnia 6 września 2001 (Dz. U. Nr 112.1198 z późń. zm.
 


udostępnił: DK Słowianin, wytworzono: 2018/12/18, odpowiedzialny/a: Szymon Kozieł, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2020/04/02 16:53:33
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2020/04/02 16:53:33 modyfikacja wartości
Szymon Kozieł 2019/05/21 14:07:10 modyfikacja wartości
Szymon Kozieł 2019/05/21 14:06:05 modyfikacja wartości
Szymon Kozieł 2019/05/20 12:11:12 modyfikacja wartości
Szymon Kozieł 2018/12/18 15:25:55 nowa pozycja